PLC-ปฐมวัย | plc ปฐมวัย

PLC-ปฐมวัย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

PLCระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดวังไคร้
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

PLC-ปฐมวัย

PLC ปฐมวัย หน่วยของใช้


PLC ปฐมวัย หน่วยของใช้

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)


PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
พัฒนานาโดย ทีมงาน ขับเคลื่อน PLC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

See also  Bộ sưu tập của câu chuyện với Vlad và Nikita | data หมายถึง

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

ปฐมวัย พัฒนาทักษะภาษาและการอ่านเขียนผ่านการเล่น


\”โรงเรียนประถมเคเดิลในสวอนซี เวลส์ เป็นโรงเรียนนำร่อง ทดลองใช้หลักสูตรใหม่ระดับปฐมวัย รายการนี้จะพาไปชมว่าโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมทักษะภาษาและการรู้หนังสืออย่างไรในระดับอนุบาล
ครูเวนดี เทย์เลอร์และครูไลแนต อีราสมุสจัดกิจกรรมมากมายเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดและการฟัง ในระดับปฐมวัย ครูจะสนับสนุนให้เด็กเขียนก็ต่อเมื่อนักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการพร้อมแล้วเท่านั้น และทั้งสองท่านยังจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนและครูผู้ช่วยมีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร
นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแห่งเวลส์ เจน เดวิดสัน จะมาอธิบายจุดประสงค์ของหลักสูตรระดับปฐมวัยฉบับใหม่นี้ พร้อมทั้งบอกว่าทำไมเธอจึงคิดว่าการเปลี่ยนหลักสูตรครั้งนี้จึงสำคัญ
ประยุกต์ใช้ได้กับการสอนภาษาแม่ (ภาษาไทย)
คำสำคัญ : ปฐมวัย อนุบาล กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หลักการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปรัชญาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ การฟัง การพูด การอ่าน การรู้หนังสือ การส่งเสริมการอ่าน รักการอ่าน การใช้ภาษา การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การฟังนิทาน เรียนรู้นอกห้องเรียน เล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา ปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นคนเดียว การแก้ปัญหาในการเล่น การต่อ บรรจุ เท แยกชิ้นส่วน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ลดอัตราส่วนครูต่อนักเรียน บทบาทของครูผู้ช่วย Phonics การออกเสียง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เรียนรู้ตามศักยภาพ พัฒนาตามศักยภาพ\”
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Google PLus : DLIT PLC
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc

See also  Consultants ตอบคำถามสายงานจากพี่ๆ BCG Mckinsey PYI PrimeStreet (แบบละเอียด) | bcg thailand
See also  Introduction to Environmental Health | environmental health คือ

ปฐมวัย พัฒนาทักษะภาษาและการอ่านเขียนผ่านการเล่น

PLC : กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย


คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ‘ ปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 2 ‘
จัดทำโดย สาขาการศึกษาปฐมวัยห้อง 1 ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
บางส่วนในคลิป มาจากแหล่งที่มาหลายด้าน
ซึ่งวิดีโอนี้เป็นเพียงการศึกษาเท่านั้น มิได้เป็นการหารายได้แต่อย่างใด เราขอขอบคุณ

Cr: ภาพประกอบ
https://www.youtube.com/watch?v=fMobcPAwlxY\u0026t=225s
https://www.youtube.com/watch?v=h8AAm6pssY\u0026t=119s

PLC : กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment