Excel MOD Function – Easy Explanation & Practical Examples of MOD for Work | Bảng Tin về mod excel | Hay Nhất

Bạn đang đọc những thông tin liên quan đến mod excel phải không? Post đây chính là dành cho bạn, cùng với những nội dung câu hỏi được nêu lên thích hợp nhất để bạn tham khảo.

Excel MOD Function – Easy Explanation & Practical Examples of MOD for Work | mod excel.

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]XEM CHI TIẾT BÊN DƯỚI[/button]

Ngoài xem những Chủ Đề về mod excel này, bạn có thể xem nhiều nội dung hữu dụng khác do Chúng tôi cung cấp đây nhé.

Excel MOD Function – Easy Explanation & Practical Examples of MOD for Work và các hình ảnh liên quan đến nội dung này.

Excel MOD Function - Easy Explanation & Practical Examples of MOD for Work
Excel MOD Function – Easy Explanation & Practical Examples of MOD for Work

mod excel và các Tin Tức liên quan đến đề tài này.

Hướng dẫn bằng văn bản & Tải xuống sổ làm việc: Giải thích đơn giản nhất về công thức MOD của Excel và cách nó có thể được sử dụng để giải quyết các trường hợp kinh doanh thực tế. Nó giải thích chức năng MOD bằng các thuật ngữ đơn giản và cho bạn thấy ba trường hợp thực tế khác nhau. MOD của Excel được hiển thị như sau: 1. Nhóm người tham gia thành nhóm 6, 3 hoặc 4. Cái nào tốt hơn? tức là có ít người còn lại hơn. 2. Báo cáo dữ liệu hàng quý 3. Kiểm soát sự xuất hiện của các nhãn dữ liệu trong biểu đồ. Ví dụ: bạn có một chuỗi dòng và bạn muốn hiển thị nhãn dữ liệu cho mỗi lần xuất hiện thứ 2, 3 hoặc 4. Một số thông tin chi tiết về MOD: Chức năng MOD làm gì? Theo định nghĩa, nó trả về phần còn lại sau khi một số được chia cho một số khác. Chúng ta có thể phân loại các số nguyên thành các nhóm nhất định. Ví dụ: Lẻ và Chẵn, hoặc các số chia hết cho hai, cho ba, bốn, v.v. Đây là những gì chức năng MOD thực hiện. Nó kiểm tra xem một số có chia hết cho một số khác hay không và nếu không, nó còn bao xa nữa để nó bị chia hết. Chìa khóa ở đây, là MOD nhìn ngược lại – tức là đến số nhỏ hơn tiếp theo đã chia hết và sau đó đếm. MOD hoạt động tương tự với các số âm. Video đưa ra một ví dụ. ★ Các khóa học Excel trực tuyến của tôi ► ✉ Đăng ký và nhận sách điện tử 10 công thức Excel HÀNG ĐẦU của tôi để nhận NGUỒN EXCEL MIỄN PHÍ mà tôi đề xuất:.

See also  เหตุการณ์เรือล่มสุดสะพรึงที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้ (น่ากลัวมาก) | ความ เป็น มา ของ มนุษย์
See also  Lego Bulldozer, Concrete Mixer, Dump Truck, Mobile Crane , Tractor, Excavator Toy Vehicles for Kids | เลโก้การ์ตูน

>> Bên cạnh xem các chuyên mục này bạn có thể xem thêm nhiều Tài liệu khác tại đây: Xem ở đây.

See also  ทำไม ต้องให้คุณอนันต์เป็นประธานสร้างธรรมกายเจดีย์ : ปกิณกะธรรมคุณครูไม่ใหญ่ | โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

#Excel #MOD #Function #Easy #Explanation #amp #Practical #Examples #MOD #Work.

Excel MOD function,MOD formula,Excel MOD,MOD for Occurence,practical example mod function,MOD for Reporting,excel remainder formula,MOD Quarterly,XelplusVis,Advanced Excel,Master Excel,Learn Excel Formulas,Excel formulas,Excel Tips,Excel Tips and Tricks,Best Excel Online Course,Excel Advanced formulas,Improve Excel skills,Excel for analysts,Microsoft Excel expert,Leila Gharani,Excel 365,Excel 2016,Microsoft Excel.

Excel MOD Function – Easy Explanation & Practical Examples of MOD for Work.

mod excel.

Mong rằng với những Thông tin về mod excel này sẽ có giá trị cho bạn. Chân thành cảm ơn.

43 thoughts on “Excel MOD Function – Easy Explanation & Practical Examples of MOD for Work | Bảng Tin về mod excel | Hay Nhất”

 1. "0 can be divisible by 3," you almost lost me there. If you have nothing there's nothing to divide. The result you showed is 0 so i moved on. I look out for your videos – very good – thanks.

  Reply
 2. Las Vegas, NV, USA: HELP! I can't get my x-axis to look like yours. I've checked all my formulas to make sure they match yours. The cell formats are correct when viewing the cells: year only appears once in the column, per year, and months are only the first letter. When I right-click on the x-axis of the chart and Select Data…, the right pane under Horizontal Axis labels shows: 2019 J, 2019 F, 2019 M, etc. (but there are no check boxes in front of them like on yours). Nonetheless, on the actual chart, it shows, (and on only one line): Jan 1900, Jan 1900, Jan 1900… where the month letters and years should be (on two lines with tick marks). Any ideas? BTW, your videos are outstanding, I so appreciate your teaching style. I never understood the business case for utilizing MOD until now. Thank you!!

  Reply
 3. Is there any way to get a recurring value consecutively for two times every alternate cycle. Let me illustrate the problem by giving you the details. I am making a roster with 4 teams. Team A comes for a morning shift on day1 and night shift on day2. Then they are on leave for the two subsequent days. Then the cycle repeats. Likewise there are 4 teams. Members of each team are distributed in two separate areas and the requirement is to rotate the members between the areas during successive cycles. Is it possible to do this using formula in excel

  Reply
 4. 3:00 After watching your explanation, I think it may be more clearer to explain it this way:

  The modulo is the result of adding or subtracting the divisor to the number until you attain a result of 0 > (divisor -1). In the case of 3: 0, 1, 2.

  So the modulo of:
  -1 = -1 + 3 = 2
  -26 = -26 + (3*9) = -26 + 27 = 1

  Reply
 5. Thank you Leila! appreciate all of your wisdom and resources offered so generously to the excel community! you are the inspiration for me.

  Reply
 6. Great video on mod and future data. Is there an excel formula / function that can complete full current year of column based on most recent sales date. Just a column by date showing full current year based on sales in current year say Feb 26,2021 or any day in current year. thanks

  Reply
 7. OUTSTANDING! Concise with relevant business examples. I've used MOD in hundreds of cells and VBA macros.. and I still learned another way of using this function to solve a problem.

  Reply
 8. Hi Leila, very interesting with the MOD function. I tried to transform it into my German version but it seems that we can't use this function because the German versions don't have it, or do you anything more? Best wishes! Dirk

  Reply
 9. Super!! A couple of days ago I looked for this type of function, but never found it! Thank you Leila! Very professional, as usual!

  Reply
 10. It has occurred to me after watching this video that in the parentheses for month were a says A29 there to be A29 -1 right there because the beginning quarter would be on 1/1, 4/1, 7/1, 10/1 and again for 1/1. I don't know if anybody else noticed this yet or not. Its this correct???

  Reply
 11. It doesn't work if your number is not integer. I have function such =Mod(21,9;0,1) and it gives 0,1; Although if I multiply them by 100 so =Mod(2190;10) it gives zero. Why that happens? Is that only my excel or what?

  Reply
 12. Leila, I have been a fan of Excelisfun, now I am becoming also a fan of you. I have seen many of your videos and they are great. Excellent presentations. Congrats.

  Reply

Leave a Comment