CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: thông tin tư nhân của quý người dùng mà chúng tôi ghi nhận lại sở hữu mục đích dùng để giao thông sở hữu quý khách , bảo hành sản phẩm và chăm nom Anh chị tối ưu.

Khuôn khổ dùng thông tin: Thông tin của quý các bạn chỉ được sử dụng trong nội bộ website

Bất cứ lúc nào, Anh/chị muốn đổi thay , chỉnh sữa thông tin cá nhân của mình xin vui lòng với chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng: Chúng tôi xin cam kết đảm bảo an toàn thông tin cho quý bạn đọc. không chia sẽ thông báo của Các bạn cho bất kỳ một bên thứ ba nào biết.