20211010 ทบทวนโอวาท วันคล้ายวันเกิดครบ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี | มนุษย์ ที่ สมบูรณ์

20211010 ทบทวนโอวาท วันคล้ายวันเกิดครบ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

✨ทบทวนโอวาทวันครบรอบ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร)วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
.
.
•••เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
•••พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ท่านคือผู้นำแสงสว่างมาให้กับโลกและจักรวาล นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แก่มวลมนุษยชาติ ถ้าหากไม่มีท่าน เราก็จะหมดโอกาสที่จะได้ยินเรื่องธรรมกาย ได้รู้จักธรรมกาย และเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง
•••เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นหลักของชีวิต
ที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น รู้ความจริงของชีวิตว่า “เกิดมาจากไหน มาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต” เรื่องราวความลี้ลับต่าง ๆ จะถูกเปิดเผย เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว และตั้งเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพาน สู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะบังเกิดขึ้น
•••การที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนำสัจธรรมนี้มาเปิดเผย จึงเป็นมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่มีต่อเราและชาวโลก เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมดสิ้น เพราะสิ่งนี้เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏที่รู้เห็นได้ยาก ต้องอาศัยบารมีธรรมของท่าน
•••ดังนั้น..พระคุณของท่านจึงมีมากล้นจนเกินกว่าจะพรรณนา แม้โลกใบนี้จะสลายไป แล้วกลับตั้งขึ้นมาใหม่ เราจะขวนขวายทดแทนพระคุณท่านอย่างไร แค่ไหนก็ไม่มีวันหมดสิ้น สิ่งที่เราได้ตอบแทนท่านในวันนี้ เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย อุปมาเหมือนหยาดฝนหนึ่งหยดที่ตกลงมาบนพื้นโลก เมื่อเทียบกับห่าฝนที่ตกลงมาในจักรวาล อนันตจักรวาลมันเทียบกันไม่ได้เลย
•••แต่ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการบูชามหาปูชนียบุคคลที่ควรบูชา เป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณ บูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่มีประมาณนี้ จะสามารถปิดอบายไปสวรรค์ได้ โดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของชีวิต ใจของเราจะผ่องใส และมีชาวสวรรค์มาอัญเชิญเราพร้อมด้วยเทวรถอันวิจิตรอลังการ ให้กลับคืนสู่ทิพยวิมานสถาน ในดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิ์สัตว์อย่างองอาจ สง่างาม
•••เมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้รู้เห็นด้วยตัวเอง ถ้าเรามีความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเปี่ยมล้น อย่างแรงกล้า ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญให้มาก และสมัครใจไปดุสิตบุรี ก็มีสิทธิ์ไปอยู่ตรงนั้นได้ ชีวิตใหม่ในปรโลกของเราจะได้เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ ทั้งรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสอันเป็นทิพย์ เราจะมีอายุ วรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย ความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ จะมีความสุขอันยาวนานในสุคติภูมิ และท่องเที่ยวอยู่แต่ในโลกมนุษย์กับเทวโลกเท่านั้น จะไม่ไปสู่ทุคติเลย
•••และบุญนี้จะไปเชื่อมโยงสายบุญ สายสมบัติ และวิชชาธรรมกายจากตัวท่านมาสู่ตัวเรา ธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุ เราจะมีส่วนในการได้บรรลุธรรมนั้นด้วย จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยมนุษยสมบัติอันเลิศ ทิพยสมบัติอันโอฬาร และนิพพานสมบัติอันประเสริฐ จะถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน และได้บรรลุวิชชาธรรมกายไปทุกชาติ ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม
•••การที่เราได้มาพบท่าน หรือได้ยินคำสอนของท่าน ถือว่า “เป็นบุญลาภอันประเสริฐแล้ว” แต่เพราะเราได้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่าน เป็นต้นบุญต้นแบบของการสร้างบารมี ได้อาศัยแนวทางการปฏิบัติธรรมจากท่าน ได้อาศัยปฏิปทา มโนปณิธานอุดมการณ์ของท่าน มาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต จึงทำให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ในคลองธรรม อย่างมั่นคงและปลอดภัย การที่จะหายอดกัลยาณมิตร ผู้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง เยี่ยงท่านไม่ใช่ง่าย ไม่ใช่ของพอดีพอร้าย
•••ดังนั้น..ลูกทุกคนถือว่ามีบุญมาก ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงสร้างบารมีได้ ต้องทุ่มชีวิตจิตใจกันให้เต็มที่ ดำเนินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ ว่าท่านทำอย่างไร สร้างบารมีอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น ตามติดท่านไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมาย ถึงที่สุดแห่งธรรม
.
📝(ทบทวนโอวาท พ.ศ. ๒๕๔๙)
.
🎬เปิดเพลง สัมมนาหล่อทองหลวงปู่
https://youtu.be/nVPr7fzeXM

See also  Hadoop Tutorial for Beginners | Hadoop Tutorial | Big Data Hadoop Tutorial for Beginners | Hadoop | hadoop

20211010 ทบทวนโอวาท วันคล้ายวันเกิดครบ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี

ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง @ พุทธทาสภิกขุ


รวบรวมวีดีโอในช่อง https://www.youtube.com/user/kancha085/videos เชิญติดตามธรรมะ
ประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. พุทธศักราช 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ท่านได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านพร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

ท่านพุทธทาสภิกขุมีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย หรือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2449 ในสกุลของพ่อค้า ที่ตลาดพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพุมเรียงยังเป็นที่ตั้งของตัวเมืองไชยา หรือจังหวัดไชยา ก่อนที่จะกลายมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เซี้ยง พานิช ประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของชำ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุมีเชื้อสายจีน เนื่องจากปู่ของท่านพุทธทาสภิกขุอพยพจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มาเป็นช่างเขียนภาพสีบนกระจกที่เมืองไชยา ย่าของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อส้มจีน ซึ่งเชื้อสายของย่าอพยพจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยู่เมืองไชยาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมบิดาของท่านพุทธทาสภิกขุใช้แซ่โข่วหรือข่อ (หรือโค้ว ในภาษาแต้จิ๋ว) ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการจึงเปลี่ยนนามสกุลของบิดาท่านเป็น พานิช เพราะตอนนั้นมีเพียงครอบครัวของท่านเท่านั้นที่ทำการค้าขาย งานอดิเรกที่รักยิ่งของบิดาท่านพุทธทาสภิกขุคืองานด้านช่างไม้ โดยในเวลาว่าง บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุจะทำการต่อเรือไม้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุสนใจ และชอบในงานด้านนี้ไปด้วย แม้ที่สวนโมกขพลาราม งานไม้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทำกันเองของคณะสงฆ์ นอกจากนี้ บิดาของท่านพุทธทาสภิกขุยังมีความสามารถในทางกวี ซึ่งความสามารถด้านนี้ส่งอิทธิพลต่อท่านพุทธทาสภิกขุเป็นอย่างมาก โดยผลงานธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุส่วนหนึ่งได้ประพันธ์ไว้ในรูปร้อยกรอง ซึ่งมีความไพเราะ และดึงดูดใจให้คนทั้งหลายเข้าถึงเนื้อหาธรรมะได้ง่ายขึ้น

See also  ทำหน้าปก portfolio ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม microsoft word 2010 | portfolio ง่ายๆ

มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ เคลื่อน พานิช เกิดที่อำเภอท่าฉาง ตาของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อเล่ง มียศเป็นขุนสิทธิสาร ปกครองหัวเมืองกระแดะ หรืออำเภอกาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน ครอบครัวของตายายมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติสมาธิภาวนากันภายในบ้านเรือน ทำให้มารดาของท่านพุทธทาสภิกขุใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนานี้ได้ส่งต่อมาที่บุตร และหล่อหลอมให้เด็กชายเงื่อม พานิช กลายเป็นท่านพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา ท่านพุทธทาสภิกขุมีน้องสองคน ซึ่งมีอายุห่างจากท่านพุทธทาสภิกขุ 3 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ น้องคนโตเป็นชาย ชื่อ ยี่เกย พานิช ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธรรมทาส พานิช และได้เป็นกำลังหลักของคณะธรรมทานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และสนองงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวคนสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ กิมซ้อย พานิช ซึ่งภายหลังแต่งงานไปอยู่บ้านดอน และใช้นามสกุลสามีว่า เหมะกุล

ท่านพุทธทาสภิกขุได้บวชเรียนตามประเพณี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2469 ที่โรงอุโบสถวัดอุบล หรือวัดนอก ก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่วัดพุมเรียง มีพระอุปัชฌาย์คือ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้น และมีพระปลัดทุ่ม อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และ พระครูศักดิ์ ธมฺรกฺขิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวินัย หรือวัดหัวคู เป็นพระคู่สวด ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับฉายาว่า อินทปญฺโญ ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่

ผลงานเด่นของทาสพุทธทาสคืองานหนังสือ อาทิ หนังสือพุทธธรรม ตามรอยพระอรหันต์ และคู่มือมนุษย์ และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการศึกษาศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่ธรรมะ และท่านมีสหายธรรมคนสำคัญ คือ ปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และท่าน บ.ช. เขมาภิรัตน์

See also  หลั่งนอกกับใส่ถุงแบบไหนมันกว่า | การ หลั่ง ใน

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)ได้ละสังขารอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. พุทธศักราช 2536 สิริรวมอายุ 87 ปี 67 พรรษา คงเหลือไว้แต่ผลงานที่ทรงคุณค่าแทนตัวท่านให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของท่านรับมรดกความเป็น \”พุทธทาส\” เพื่อพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจากพระพุทธศาสนา
ขอขอบพระคุณแหล่งธรรมะ http://www.buddhadasa.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8.html
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content\u0026view=article\u0026id=1922:20140902091657\u0026catid=60\u0026Itemid=124
ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยแก่ผู้รับฟังด้วย และขอน้อมรับการปรับปรุงแก้ไขทุกประการ ฟังธรรมที่ท่านสนใจhttps://www.youtube.com/user/kancha085

ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง @ พุทธทาสภิกขุ

การศึกษาที่แท้จริง ต้องนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


การศึกษาที่แท้จริง ต้องนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เพราะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


ตัดทอนมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=gYoRyhf2KUk และ https://www.youtube.com/watch?v=n66QLTRUzA\u0026list=PL85WQjF_YosqAyvULPR9yQMo8q21lLmf\u0026index=126
และ https://www.youtube.com/watch?v=XxbHLNao4_g\u0026list=PL85WQjF_YosqAyvULPR9yQMo8q21lLmf\u0026index=41 ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับ
กราบระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ พระธรรม และพระสงฆ์
กราบขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้เพื่อการนำมาเผยแผ่
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำและเผยแผ่ ภาพ/เสียง/วีดีโอ ฯลฯ เหล่านี้ไว้ในวาระต่างๆ
และขออนุญาตนำมาสืบทอดเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสืบต่อกันไป
ดูคลิปอื่นๆ ใน Channel \”มือใหม่หลวงพ่อเทียน\” ที่ https://www.youtube.com/channel/UCQry2G1X5It8A8B0nBZhw
ผู้ที่ไม่เคยฝึกกรรมฐาน หรือสนใจเรียนรู้เรื่องกรรมฐานและการเจริญสติแบบเข้าใจง่าย!! ดูที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PL85WQjF_Yosrqwu1E23iCftSJobZU6sK8

Channel \”มือใหม่หลวงพ่อเทียน\” ไม่มีการรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
และไม่มีการรับรายได้ใดๆ ทั้งสิ้น จาก YouTube
โฆษณาต่างๆ ที่มาปรากฏในคลิปของช่องนี้ เป็นการจัดการของ YouTube เอง
ไม่ใช่การจัดการของผู้จัดทำช่องนี้ และไม่มีการนำรายได้จากโฆษณาเข้าสู่ช่องนี้

เพราะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

[Engsub]​\”ไทยเป็นบ้านของหนู\” Lisaเดินห้างวันหยุดกลางฝูงชน | BLACKPINK​ Story​


เพจFacebook: https://www.facebook.com/BLACKPINKStoryOfficial101547891251544/
อยากให้แอดทำคลิปอะไรเกี่ยวกับสาวๆ BLACKPINK ก็คอมเม้นท์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะ❤️😄
.
ถ้าใครเป็นBlinkหรืออยากติดตามข่าวต่างๆของBlackpink ก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยน๊า✨
.
.
BLACKPINKStory LisainThailand​ Thailand​isMyhome Hometown​ Shopping​ Lisaholiday ข่าวLisa​ Blackpink​news ข่าว Blackpink yg​ Lisa​ Jennie ​Jisoo​ ​Rosé ลิซ่า โร​เซ่ ​เจน​นี่​ จี​ซู​

[Engsub]​\

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment