โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 เรื่องสบู่กระดาษสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 | การ ทดลอง โครง งาน วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 เรื่องสบู่กระดาษสมุนไพรต้านภัยโควิด 19


See also  FOOD POLLUTION มลพิษทางอาหาร | มลพิษ ทาง อาหาร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมออนไลน์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับชั้น ม.1ม.3
เรื่อง สบู่กระดาษสมุนไพรต้านภัยโควิด 19
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จัดทำโดย
ด.ญ เกวลิน พัฒนศรี
ด.ช สันติภาพ ปุรันด์
ด.ญ ธิดารัตน์ ทองย้อม
ครูผู้ฝึกซ้อม
น.ส จิราพร นามวงค์
นายสุเมธ ดูลิปี
นางรุ่งฤดี เบ้ามงคล
อำนวยการผลิต
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์

See also  ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ - สุขศึกษา ม.6 EP04 | ความ สํา คั ญ ของ การ สร้าง เสริม สุขภาพ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 เรื่องสบู่กระดาษสมุนไพรต้านภัยโควิด 19

EP3 โครงงานวิทยาศาสตร์


EP3 โครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker)


โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker) [ปีการศึกษา2556]คณะผู้จัดทำ :เด็กชายศราวุธ คำขาด เด็กชายดนุพร มณีกาศ เด็กชาย ศาสตรพล สมใจ
ครูที่ปรึกษา : คุณครูเพชรา พรหมขันธ์ คุณครูอุบลศรี อริยวังโส
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054511104 ต่อ 113 โทรสาร 054522210

See also  บทความดีๆ แค่เปลี่ยนมุมมองวิธีคิด ให้กำลังใจตัวเองแล้วจะสุขมากขึ้น I สุขง่ายๆที่ \"ใจเรา\" | บทความ เกม

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดึงดูดแมลงประหยัดพลังงาน (EIS : Eco Insect Sparker)

VDO เพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงงานวิทยาศาสตร์ เจลล้างมือว่านหางจระเข้กับแตงกวา


สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง3 เทคนิคนครนายก

VDO เพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงงานวิทยาศาสตร์ เจลล้างมือว่านหางจระเข้กับแตงกวา

เรื่องโครงงานการทดลอง เคมี ม.6


เรื่องโครงงานการทดลอง เคมี ม.6

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment