\”แก่นสารของการพัฒนาที่ยั่งยืน\” | Sarinee Achavanuntakul | TEDxThammasatU | แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

\”แก่นสารของการพัฒนาที่ยั่งยืน\” | Sarinee Achavanuntakul | TEDxThammasatU


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

This talk will cover about understanding of sustainability.
Presently, Sarinee is working in the position of cofounder and managing director of knowledge development at Sal Forest, Thailand’s first “sustainable business accelerator”aimed at fostering discourse on sustainable business in Thailand, and currently serves as Managing Director, Knowledge Development.\r

See also  Hướng dẫn cách quay màn hình máy tính đơn giản, quay màn hình chất lượng cao cho người bắt đầu | phần mềm quay video màn hình | Bộ Sưu Tập Các thủ thuật hay nhất

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

\

SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน


รหัสวิชา 0002401
ชื่อวิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บรรยายโดย อาจารย์ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5


การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs AkaraTutor
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์
00:00 intro
00:50 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
02:55 1. ขจัดความยากจน : No Poverty
04:39 2. ขจัดความหิวโหย : Zero  Hunger
06:15 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well Being
07:44 4. การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality  Education
09:23 5. ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender  Equality
11:17 6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล : Clean Water and  Sanitation
12:27 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ : Affordable and Clean  Energy
13:32 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic  Growth
15:40 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน : Industry, Innovation and  Infrastructure
17:46 10. ลดความเลื่อมล้ำ : Reduced  Inequality
19:12 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable Cities and  Communities
21:05 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน : Responsible Consumption and  Production
22:02 13. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate  Actio
23:16 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : Life Below  Water
24:52 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : Life on Land
26:02 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace Justice and Strong Institutions
27:20 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships for the Goals
28:15 สรุป
เอกสารประกอบการสอน https://drive.google.com/file/d/1z25cKEUlElxaJFhGxj346Vea0zYGjsT
ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ได้ที่ : https://akarachannel.com

See also  มายินดีกับรถเกี่ยวคันใหม่ของสาวนุ่น สมบุญพัฒนา การเกษตร | เปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์ ราคา
See also  ความรักเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ว่าจะอยู่เป็นคู่หรืออยู่เป็นโสด #คำนี้ดีรวมฮิต | คำนี้ดี EP.459 | email องค์กร

การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)


ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยวาระการพัฒนาดังกล่าว ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก สามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ คือ มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
มิติสันติภาพและความยุติธรรม และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ถึงเวลาแล้วที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้ เพียงลงมือทำ
\”ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา\”

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

Leave a Comment