\”แก่นสารของการพัฒนาที่ยั่งยืน\” | Sarinee Achavanuntakul | TEDxThammasatU | การ พัฒนา สิ่งแวดล้อม ที่ ยั่งยืน

\”แก่นสารของการพัฒนาที่ยั่งยืน\” | Sarinee Achavanuntakul | TEDxThammasatU


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

This talk will cover about understanding of sustainability.
Presently, Sarinee is working in the position of cofounder and managing director of knowledge development at Sal Forest, Thailand’s first “sustainable business accelerator”aimed at fostering discourse on sustainable business in Thailand, and currently serves as Managing Director, Knowledge Development.\r

See also  10 อันดับ สารเคมีอันตรายที่สุดในโลก (ต้องระวัง!!) | hydrogen คือ

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

\

ข้อแนะนำการเขียนผลงานเลื่อนระดับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (17/09/64)


ดูย้อนหลังการสัมมนาออนไลน์
เรื่อง \”ข้อแนะนำการเขียนผลงานเลื่อนระดับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า\”
โดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
คลิปบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Webex เรื่อง
“การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

See also  5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน Cyber Security โดย Mr.Jodoi | cyber security management คือ

ข้อแนะนำการเขียนผลงานเลื่อนระดับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (17/09/64)

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)


ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยวาระการพัฒนาดังกล่าว ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก สามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ คือ มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
มิติสันติภาพและความยุติธรรม และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ถึงเวลาแล้วที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้ เพียงลงมือทำ
\”ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา\”

See also  Coin Master - Hướng Dẩn nhận spin Mỗi Ngày cực kì đơn giản l Gà TV | levvvel coin | List Các thủ thuật bổ ích nhất

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน \”เรื่องขจัดความยากจน รณรงค์ทอผ้าคราม\” คณะ ศว. สาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่1


โครงงานนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการที่เราหยิบยกของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนคร คือการทำผ้าครามหรือผ้ายอมครามเพื่อนำไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชน
สอดคล้องกับเป้าหมายของsdgคือ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มชาวบ้าน

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน \

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ | รายการพูดจาประสาช่าง


• บทบาทของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
• ความท้าทายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19
• รู้จักหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) เพื่อเสริมสร้างนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว
.
website: https://curadio.chula.ac.th/ProgramDetail.php?id=11282
.
รายการ พูดจาประสาช่าง วันอาทิตย์ 8.309.00 น.
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ออกอากาศวันที่ 11/7/2564 ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ChulaRadioPlus

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ | รายการพูดจาประสาช่าง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

Leave a Comment