วชิรพัสตราภรณ์ (WACHIRAPASTRAPRON) #นาฏศิลป์สร้างสรรค์ | นาฏศิลป์สร้างสรรค์

วชิรพัสตราภรณ์ (WACHIRAPASTRAPRON) #นาฏศิลป์สร้างสรรค์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

(การละเมิดลิขสิทธิ์ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบถือว่ามีความผิดทางกฎหมายและสามารถถูกดำเนินคดีได้)
ศิลปนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ ชุด วชิรพัสตราภรณ์
ในช่วงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามมีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงชาวยุโรป และนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้ในหลาายๆด้าน โดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกาายที่รับวัฒนธรรมมาประยุกต์แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ด้วยกัน
คณะผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงจุดเด่น ของการแต่งกายของสตรีในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่มีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลงตัว จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่แสดงความงดงามของเครื่องแต่งกาายสตรีสยาม ในการแสดงชุด วชิรพัสตราภรณ์
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
นายธนาธร โกษิต
นายวัชรพล ฉวีวงศ์
นางสาวสุรีรักษ์ สมศรี
นักศึกชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพััฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

See also  ไอเดียสุดเจ๋ง!! ประดิษฐ์รถไถจิ๋วทำเอง จากเศษเหล็ก ด้วยงบ 30,000 บาท DIY | ใถ

วชิรพัสตราภรณ์ (WACHIRAPASTRAPRON) #นาฏศิลป์สร้างสรรค์

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ประกอบบทเพลงสายลมที่หลับใหล โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รร.สุรพินท์พิทยา


นาฏศิลป์สร้างสรรค์ประกอบบทเพลง\”สายลมที่หลับใหล\”
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รายวิชานาฏศิลป์

เสนอ
คุณครูอนุสรณ์ ดวงแก้ว คุณครูประจำวิชานาฏศิลป์
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ครูที่ปรึกษา
๑.นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูง
๒.นายพชรพงศ์ นวลศิริ
สถานที่
ชลประทานบ้านตราด ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ขอขอบคุณ
เพลง : สายลมที่หลับใหล (바람이 잠든 곳으로) OST. Blade \u0026 Soul อิมเมจ สุธิตา ft. หนึ่ง จักรวาล
https://www.youtube.com/watch?v=cep6mN_Y5v0
จัดทำโดย
๑.นายพัฒนะ ศรีละออ เลขที่ 3
๒.นางสาวทิภาภรณ์ สวัสดี เลขที่ 5

See also  การเรียนรู้แบบ Active Learning | การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ประกอบบทเพลงสายลมที่หลับใหล โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รร.สุรพินท์พิทยา

เทวราชลีลามหาจตุคามรามเทพชนะเลิศ ระดับชาติ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ


ชนะเลิศ ระดับชาติ:ภาคใต้ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น | โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
🔱 ระบำเทวราชลีลามหาจตุคามรามเทพ 🔱
เป็นการแสดงประเภทระบำที่สื่อถึงองค์จตุคามรามเทพผู้คุ้มครองปกปักรักษาวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตำนานกล่าวว่า จตุคามรามเทพ คือดวงพระวิญญาณแห่งบูรพกษัตราธิราชเจ้า ผู้มาสถิต คุ้มครองบ้านเมืองทั้งสี่ทิศโดยเชื่อว่าทรงฤทธิ์อำนาจด้วยบารมีธรรม ๑๐ ประการแห่งพระโพธิสัตว์ และมีฤทธานุภาพดังพระอาทิตย์พระจันทร์ ที่ขจัดความมืดมัวหมองในโลก ครั้นเมื่อถึง ปี พุทธศักราช ๒๕๓๐ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้น้อมอัญเชิญ องค์จตุคามรามเทพมาสถิต ณ วัดพระมหาธาตุ
🏵 กำหนดรูปแบบการแสดง ๓ ช่วง ดังนี้ 🏵
💠 ช่วงที่ ๑ ปูริตตาบารมี แสดงถึงการบำเพ็ญเพียรด้วยนิรมาณกาย ก่อนจะอวตารมายังโลกมนุษย์
💠 ช่วงที่ ๒ จตุเทวอวตาร สื่อถึงการจุติมายังโลกมนุษย์แบ่งภาคเป็น ๔ พุทธลักษณะที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ ปางสมาธิ ปางมหาราชลีลา ปางเสวยสุข(นาคปรก) ปางสองเศียรสี่กร
💠 ช่วงที่ ๓ ฤทธีปาฏิหาริย์ แสดงถึงอิทธิฤทธิ์ปาติหาริย์เช่น ท่าแปล่งรัศมี ท่าคุ้มครองรักษาวัดพระมหาธาตุ
©mattayomwatkhuanvisesmulanithischool
อันดับ1 มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

See also  Hướng Dẫn Cách Làm Topping Trà Sữa Thạch Phô Mai Tươi | Vinbar | Bảng Tin về cách làm rau câu phô mai kem tươi | Mới nhất

เทวราชลีลามหาจตุคามรามเทพชนะเลิศ ระดับชาติ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดนาฏยลีลาศรีวิชายาบุโรพุทโธ ชนะเลิศระดับชาติ ปีการศึกษา 2558


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดนาฏยลีลาศรีวิชายาบุโรพุทโธ ชนะเลิศ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558
สงวนลิขสิทธิ์ ผลงาน/เพลง : โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ชุดนาฏยลีลาศรีวิชายาบุโรพุทโธ ชนะเลิศระดับชาติ  ปีการศึกษา 2558

ชุดการแสดงมโนราห์บูชายัญ : วิพิธทัศนาลีลานาฏศิลป์ครั้งที่ 2 l วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด


วิพิธทัศนาลีลานาฏศิลป์ครั้งที่2​​
การนำเสนอผลงานการแสดง
รายวิชาทักษะศิลปะการแสดง
ปีการศึกษา 2563
โดยนักศึกษาปริญญาตรีปีที่3​​
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด​

ชุดการแสดงมโนราห์บูชายัญ : วิพิธทัศนาลีลานาฏศิลป์ครั้งที่ 2 l วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment