ระบบแคนนาบินอยด์ กับ กัญชา /Endocannabinoid system \u0026 Cannabis | tetrahydrocannabinol คือ

ระบบแคนนาบินอยด์ กับ กัญชา /Endocannabinoid system \u0026 Cannabis


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ มีความสัมพันธ์
กับสารสกัดจากกัญชาอย่างไร
ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประสาท ซึ่งประกอบไปด้วยสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า
Endocannabinoid และตัวรับ cannabinoid receptors
ซึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ สารสื่อประสาทดังกล่าวแล้ว
สามารถทำให้ทำให้เกิดผลจากการตอบสนองในรูป
แบบต่างๆ
เราจะเห็นว่า ระบบ EC ได้แก่การควบคุมการทำงานของ
ระบบภูมิคุ้มกัน, ความอยากอาหาร, และความเจ็บปวด และ
บทบาทอย่างอื่นที่เป็นบทบาทที่รองลงไป เช่น การควบคุม
การนอนหลับ, อารมณ์, การเผาผลาญ และการทำงานของ
ระบบหัวใจ และเส้นเลือด
ในระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์นั้น มีตัวรับ cannabinoid
receptor อยู่สองชนิด: CB1 \u0026 CB2 ตัวรับทังสองจะตอบ
สนองต่อการกระตุ้นของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า endocannabinoids สองตัว คือ anandamide และ
2AG
นอกจากสารสื่อประสาททั้งสองแล้ว ตัวรับทั้งสอง
CB1 \u0026 CB2 ยังตอบสนองต่อการถูกระตุ้นสารสกัด
จากกัญชาที่เราเรียกว่า cannabinoids ด้วย
เมื่อใดก็ตาม ที่คนเราบริโภคกัญชา…สูบ, กิน หรือสูดเอา
ไอระเหย หรือในรูปแบบที่ผสมในเครื่องดื่ม หรือในอาหาร สารเคมีจำนวนมากมายในกัญชาจะเข้าสู่ร่างกายแล้ว จาก
นั้นมันจะเดินทางไปจับตัวกับตัวรับทั้งสอง CB1 \u0026 CB2
ในเซลล์ประสา แล้วก่อให้เกิดผลกระทบตามมา
ในสารสกัดจากกัญชา มีสารประกอบที่สำคัญหลายตัว
ที่เราควรทำความเข้าใจให้มาก คือ THC และ CBD
THC นั้นชื่อเต็มมีว่า tetrahydrocannabinol
ส่วนสาร CBD มีชื่อเต็มว่า cannabindiol
สาร THC เมื่อมันเชื่อมต่อกับตัวรับ CB1 \u0026 CB2 ในปริมาณ
มากพอ มันจะทำให้เกิดการตอบสนองไปในทางเร้า หรือ
กระตุ้นให้เกิดผลทางจิตประสาท เกิดมีอาการมีนเมา
ส่วนสาร CBD ซึ่งได้เป็นสารประกอบในกัญชา เมื่อมันเชื่อม
ต่อกับตัวรับทั้งสอง CB1 \u0026 CB2 มีการยับยั้งการตอบสนอง
หรือมี่ฤทธิ์ตรงกันข้ามกับสาร THC ทำให้ฤทธืของ THC ลด
ลง
นอกเหนือจากนั้นแล้ว…
สาร CBD ยังมีคุณสมบัติยับยั้งเอ็นไซม์ FAAH ไม่ให้
สารสื่อประสาท anandamide ถูกทำลายได้อีกด้วย
โดยสรุป…
จะเห็นว่า การที่เราเข้าใจในบทบาทของระบบเอ็นโดแคน
บินอยด์ดีนั้น ย่อมทำให้เราใช้สารสกัดจากกัญชาได้อย่าง
เหมาะสม

ระบบแคนนาบินอยด์ กับ กัญชา /Endocannabinoid system \u0026 Cannabis

รู้กัญ EP.2 – ความแตกต่างระหว่าง CBDและTHC


เมื่อประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น ดังนั้นเราควรรู้ว่า กัญชาจะเข้ามามีบทบาททางการแพทย์อย่างไร วันนี้ ผมจะพามารู้จักกับ สารธรรมชาติที่มีอยู่ในกัญชา นั่นคือ สารCBD และ สารTHC
ถ้าหากมีข้อมูลใดผิดพลาด สามารถทักท้วงแจ้งกันได้ที่คอมเมนท์เลยนะครับ
ถ้าหากชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ
FANPAGE : www.facebook.com/รู้กัญ619671155204223

รู้กัญ EP.2 - ความแตกต่างระหว่าง CBDและTHC

Total THC vs Delta 9


Total THC vs Delta9
Understanding THC Potency Reporting
The THC molecule is naturally produced in plants in its inactive form known as THCa.
Only a small fraction of the active delta9 THC (delta 9THC) form is generated in the plant.
Heating the inactive THCa results in its conversion to active delta 9THC.
Only a maximum of 87.7% of the inactive THCa can be converted to active delta 9THC.

THCa and delta 9THC Reporting
In addition to reporting THCa values, labs must now calculate the amount of delta 9THC that can form from THCa

Example of Reporting and Total THC Calculation
The data shown (top right) indicated a THCa content of 24.34% and △9THC content of 0.74% in the sample.
To determine the maximum △9THC that can form from THCa, the THCa value must be multiplied by 0.887.
24.34% (THCa) x 0.877 = 21.34% Maximum △9THC formed from THCs
To get the final “Total THC” value, the maximum △9THC formed from THCs is added to the value of △9THC that was present in the sample.
21.34% △9THC (from THCa calculation) + 0.74% △9THC (from the plant) = 22.08% “Total THC”.
Delta9 THC Testing for Hemp under CT Public Act 193 August 27, 2019
The lab may dry the sample prior to extraction both to convert THCA to delta9 THC and provide a dry weight basis for the analysis. The analysis must be done using either of the following methods:
a. Gas chromatography with flame ionization detection (GCFID), which also converts THCA to THC during analysis. Our analysis produces one test result and it will be total delta9 THC.
b. High performance liquid chromatography (HPLC) and calculate delta9 THC separately from THCA using the formula below.
Labs Processing Wet Samples
Labs processing wet samples will need to calculate a dry weight separately and apply that measurement to the test result to convert to dry weight basis.
Labs processing wet samples must use a technique capable of measuring both THCA and delta9 THC and use the formula (presented on the next slide) to convert THCA to delta9 THC.
While other metabolites of THC exist, only include THCA in the calculations.
Delta8 THC is not part of the calculation, only delta9 THC.

See also  [Live] พัดทดน้ำ มรดกจากบรรพบุรุษ : ซีรีส์วิถีคน (2 ธ.ค. 62) | กังหันพลังน้ำ

Formula To Use:
Total theoretical tetrahydrocannabinol or THC content is the maximum amount of possible delta9 tetrahydrocannabinol in a hemp crop if total conversion were to occur and will be determined by the following calculation:
the sum of the concentration of delta9 tetrahydrocannabinol and its precursor, tetrahydrocannabinolA, multiplied by 0.8777 on a dry weight basis and reported to two significant figures.

See also  วิธี สูบน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า พลังงานทดแทน | พลังงาน ทดแทน น้ํา มัน

Method of Testing
Labs must indicate the method of testing on the Certificate of Analysis (“COA”). The COA must also include a statement whether or not the sample has a delta9 THC concentration greater than 0.3% on a dry weight basis.
The reporting limit is defined as 0.3% delta9THC. This includes a measurement uncertainty determined by the laboratory. As an example, if the measurement uncertainty is 30%, the reporting limit will be 0.39% THC and all samples below 0.39% will be reported as less than 0.3%
a. Results below the reporting limit are reported as less than 0.3% with a result status of “pass”
b. Results above 0.3% will be quantitated and reported with a result status of “fail”

Link to Lecture Slides: https://drive.google.com/file/d/1bY5S8TQXvBoHl9yJ1r19TVW7Ek7x9EdM/view?usp=sharing
Due to the description character limit the full work cited for \”Total THC vs Delta 9\” can be viewed at… https://drive.google.com/file/d/1muOwiqD1TDSJT8tV1rjDaEikk2Ahi5xw/view?usp=sharing

Total THC vs Delta 9

What is Delta-8 THC? (Science Explained)


What is Delta 8 THC?
Delta8 THC is another cannabinoid that is similar to Delta9 THC, the substance in cannabis buds that causes a high and also has several medicinal properties.
Delta8 THC or also called, delta8 tetrahydrocannabinol or just delta8,
causes very similar effects to Delta9 THC that is usually just referred to as THC.
However, Delta8s psychoactive effects are much milder than regular Delta9 THC.
This makes Delta8 popular among consumers that find the psychoactive effects of regular cannabis too intense.
Just like Delta9 THC, Delta8 is also found naturally in the buds of the Cannabis plant.It is noteworthy though that the Delta8 sold in stores is created in a laboratory by utilizing degrading chemical reactions on Delta9 THC.
This is done because Delta8 THC does only naturally occurs in the cannabis plant in small quantities.
Another way of creating ∆⁸THC is through isomerization of CBD oil.
This can be done since CBD,
another cannabinoid naturally occurring in the cannabis plant,
has the same chemical composition as Delta8 THC,
just with another chemical structure.
A trustworthy source of CBD and delta8 THC: https://weedsmart.com/recommends/diamondcbdcbdshopshomepage/
Welcome to the brand new youtube channel from weedsmart.com.
WeedSmart.com and the WeedSmart youtube channel thrive to inform and educate consumers, patients, and enthusiasts on Cannabis and CBD.
Join the community by subscribing to the channel and make sure to check out our website.
Find the entire article here: https://weedsmart.com/whatisdelta8thc/

See also  Big Butt Isabella | asspoint

Delta8 Delta8THC CannabisScience
0:05 intro
0:20 What is Delta8 THC?
0:32 What are the effects of Delta8 THC?
0:44 What is the difference between Delta8 and Delta9?
0:56 Where can you find Delta8?
1:03 Creating Delta8
1:38 Medical benefits
2:58 Legality

What is Delta-8 THC? (Science Explained)

สิ่งทีเราควรทราบเกี่ยวกับสาร THC / What is THC ?


THC ที่เราควรทราบ
ในกัญชามีสารเคมีนับเป็นจำนวนร้อย เรา
เรียกว่า cannabinoids หนึ่งในนั้น คือ THC และ CBD
สำหรับวันน้จะเรียนให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่อง THC
THC เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่ได้จากกัญชา ซึ่งออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท ด้วยการทำให้เกิดอาการมีนเมาขึ้น
สิ่งที่เราควรทราบ คือ ในพืชที่เรารียกว่า กัญชานั้น มันมีสารที่
เราเรียกว่า tetrahydrocannabinol หรือ THC ซึ่งเป็นสารมีมี
ฤทธิ์ต่อจิตประสาท ด้วยการทำให้เกิดมีอาการมึนเมา
ในส่วนของกัญชาสด จะมีสารี่เราเรียกว่า tetrahydrocannabinolic acid หรือ THCA ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ไม่มีฤทธิ์ต่อร่างกาย จนกว่ามันจะผ่านความร้อน หรือตากแห้ง
ส่วนที่เป็นกรดจะถูกกำจัดออกไป เราจึงจะได้สาร THC ซึ่ง
เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของคนเราได้
คำถามมีว่า สาร THC มันทำงานอย่างไร? :
How THC Works
เป็นที่ทราบกันวา สาร THC มันทำปฏิสัมพันธ์กับระบบ ECS
หรือ ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ซึ่งจากการศึกษา ช้ให้เห็น
ว่า ระบบดังกล่าว มีบทบาทสำคัญต่อการ
 ควบคุมการฟื้นตัวของความเครียด
 ปกป้องระบบประสาท
 มีส่วนในการช่วยระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนอง
 มีบทบาทสำคัญตอการทำให้เกิดความสมดุลภาย
ในร่างกาย เพื่อทำให้เกิดการมีสุขภาพที่ดี
พูดง่ายๆ ก็คือ ระบบ ECS ประกอบด้วยสองสิ่ง:
1. ตัวรับ เรียก cannabinoid receptors พบได้ในทุกส่วนของ
ระบบประสาทส่วนกลาง และสมอง รวมไปถึงส่วนอื่นๆ ของ
ร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกัน
2. สารที่ถูกสร้างขึ้สได้เองตามความต้องการ เรียก endocannbinoid ซึ่งมีลักษระคล้ายกับสารสกัดจากกัญชา
Cannabinoids
สาร endocannabinoids มันจะมีความพอดีกับตัวรับ receptors
ในระบบ ECS เปรีบเสมือน ลูกกุญแจ กับ ตัวกุญแจ ซึ่งจะทำหน้า
ที่ช่วยนำข้อความจากเซลล์ตัวหนึ่ง ไปยังเซลล์ประสาทอีกตัว
และสารสกัดจากกัญชา THC ก็ทำงานเหมือนกับ endocannbinoid ด้วยการเข้าไปแทนทีสารที่สร้างจากร่างกาย
แต่มีผลแตกต่างออกไป โดยผลที่เกิดจาก THC คือ
 ทำให้เกิดมีการหลั่งสาร dopamine ออกมา ยังผลให้เกิด
อาการผ่อนคลาย
 มีการตอบสนองทางกาย เช่น ลดการอักเสบ และเพิ่ม
 ความอยากทานอาหาร และ
 มีผลกระทบต่อสมองส่วนต่างๆ เช่น
o ส่วน Hypothalamus เกี่ยวกับความจำ
o ส่วน Frontal cortex เกี่ยวกับความคิดความอ่าน และ
o การตัดสินใจ
o ส่วน cerebellum จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
และการประสานงาน
..
เมื่อกล่าวถึงความแรงของสารสกัด THC ที่ได้จากกัญชานั้น
เราหมายถึงปริมาณของสาร THC ที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ที่
มีวางจำหน่าย
ยกตัวอย่าง ถ้าผลิตภัณฑ์มีฉลากบอกว่า มี THC 15% หมาย
ความว่ามันมีสาร THC 150 mg ต่อกัญชา 1 กรัม
ในปัจจุบันนี้ หากฉลกบอกว่า มีสาร THC 33% มันหมายถึง
การมีปริมาณของ THC สูงที่สุดที่มีได้ เพราะเราไม่มีทางได้
ดอกกัญชาตากแห้งมีสาร THC ถึง 100

สิ่งทีเราควรทราบเกี่ยวกับสาร THC / What is THC ?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Comment