ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน | ปัญหา ทาง สิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กลุ่ม 5 เรื่อง Greenhouse GasEnergy Renewable Energy Resources
นางสาว กนกพร โพธคาร 6230306000
นางสาว กรวรา จันทสุข 6230306026
นาย ชัชพงศ์ นิสกนิลกุล 6230306174
นาย ธงทอง อุ้ยอิสริยไพศาล 6230306310
นาย ณัฐวุฒิ วงษ์แก้ว 6230306298
นาย พิเชษฐ์พงษ์ สินธุ์ชัย 6230306590
นางสาว ศิรประภา โชครวย 6230306808
นางสาว สรัญญา พากอง 6230306832
นาย อธิราช จ๋ายเจริญ 6230306930

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปัญหาทางสังคม เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ


presentation นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา รหัสวิชา 30005405
จัดทำโดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม
presentation นี้ไม่ได้มีเจตนาทำให้ชื่อเสียงของตัวละครเสื่อมเสียเพียงแต่นำมาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับวิดีโอ
คณะผู้จัดทำ
นางสาววรรณวลี พ่อเกตุ รหัสนักศึกษา 633150310041 เลขที่ 3 ห้อง 1
นางสาว อาทิตยา บุดดี รหัสนักศึกษา 633150310280 เลขที่ 19 ห้อง 1
นางสาว เกียรติยา อัษดร รหัสนักศึกษา 633150310298 เลขที่ 20 ห้อง 1
นาวสาวศุภาภิชา ศรีวิภักดิ์ รหัสนักศึกษา 633150310801 เลขที่ 26 ห้อง 1
นางสาวสิริกร สีสมบา รหัสนักศึกษา 633150310553 เลขที่ 4 ห้อง 2
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เพ็งเพ็ญ รหัสนักศึกษา 633150310611 เลขที่ 6 ห้อง 2
นางสาวศศิกานต์ พ่อธานี รหัสนักศึกษา เลขที่ 16 633150310793 ห้อง 2
เสนอ
อาจารย์ธนภร วัฒนนวลสกุล
อาจารย์ณัฐพงษ์ ชลุยรัตน์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

See also  The Wall Street Code | VPRO documentary | 2013 | stuxnet

ปัญหาทางสังคม เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ

ปัญหาขยะในประเทศไทย


Motion graphic

ปัญหาขยะในประเทศไทย

สถานีอยุธยา สร้างต่อได้ จบทุกปัญหาแล้ว หลังผ่านมติ ครม. ศักดิ์สยาม เร่งดำเนินการเต็มสูบ


See also  52213ประโยชน์ของพลังงานลม | ประโยชน์พลังงานลม

สถานีอยุธยา รถไฟความเร็วสูง ไฮสปีดเทรน
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเดินหน้าก่อสร้างสถานีอยุธยา โครงการรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) ตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยจีน เส้นทาง กรุงเทพฯหนองคาย ระยะ(เฟส)ที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯนครราชสีมา
ตามแผนงานเดิม
หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบผลการหารือร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีอยุธยา เนื่องจากเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และมติของ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญไม่ปรากฏว่าขัดต่อข้อกฎหมาย และข้อบังคับใดๆ
การก่อสร้างสถานีอยุธยาในพื้นที่เดิม ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว รวมทั้งการดำเนินการในพื้นที่เดิมไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เพราะการก่อสร้างอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 9,913 ล้านบาท และระยะเวลาตามแผนงานเดิม สามารถเปิดให้บริการในปี 69 ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ในส่วนของสถานีอยุธยายังออกแบบให้สอดคล้องกับศิลปะไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า กระทรวงคมนาคมจะรายงานมติที่ประชุม ครม. ให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสรับทราบ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะยังจัดทำรายงานผลกระทบต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment : HIA) ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เสนอยูเนสโกพิจารณาต่อไป เพื่อลดข้อกังวล
รวมทั้งจะให้คำมั่นสัญญาด้วยว่า หากหลังจากนี้พบข้อกังวลใดๆ เพิ่มเติมอีก กระทรวงคมนาคมพร้อมปรับปรุง เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด แต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบว่ามีส่วนใดกระทบกับแหล่งมรดกโลก
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับสถานีอยุธยา อยู่ในงานสัญญาที่ 45 ช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร(กม.) ของโครงการรถไฟไฮสปีด เฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯนครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร(กม.) โดยพื้นที่ก่อสร้างสถานีอยุธยา อยู่ห่างจากแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 1.5 กม. และจากการสำรวจยังพบว่า สถานีอยุธยาอยู่นอกพื้นที่เขตมรดกโลก 1,810 ไร่ด้วย
อย่างไรก็ตามการสร้างสถานีรถไฟไฮสปีดใกล้กับพื้นที่มรดกโลก มีหลายประเทศประสบความสำเร็จในการดำเนินการ อาทิ วัดโทจิ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากรถไฟไฮสปีดไม่ถึง 1 กม. และมหาวิหารโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟกลางโคโลญจน์
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้เร่งโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาค และอนุภูมิภาค ไทย สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือการพัฒนารถไฟไฮสปีดระหว่างประเทศให้สำเร็จโดยเร็ว
ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการรถไฟไฮสปีด เฟสที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 สัญญา เตรียมก่อสร้าง 3 สัญญา และอยู่ในขั้นตอนประกวดราคา 3 สัญญา ขณะที่เฟส 2 ช่วงนครราชสีมาหนองคาย ระยะทาง 356 กม. อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบรายละเอียด.

See also  พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ | สื่อการสอน EP. 1 | เทคโนโลยีอวกาศ หมายถึง

สถานีอยุธยา สร้างต่อได้  จบทุกปัญหาแล้ว หลังผ่านมติ ครม.  ศักดิ์สยาม เร่งดำเนินการเต็มสูบ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย | วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย


อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ และถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กันด้วยนะครับ
ติดต่อผมได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/MrSYSTEMGAMER
เพจบน Facebook https://www.facebook.com/pages/SystemGAMER/499341076751517

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย | วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Comment