ทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม | ทฤษฎีการเรียนรู้ของ bloom

ทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

See also  กล่องอเนกประสงค์ จากวัสดุเหลือใช้ | โครง งาน สิ่ง ประดิษฐ์ จาก กระป๋อง น้ํา อัดลม

สื่อที่นำเสนอทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม

ทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม

ทฤษฎีการเรียนรู้ของเจอโรม เอส บรูเนอร์ (Jerome S Bruner)


ทฤษฎีการเรียนรู้ของเจอโรม เอส บรูเนอร์ (Jerome S  Bruner)

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ (Gagne’s eclecticism)


จัดทำขึ้นในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เสนอ
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
โดย
1. นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร รหัส 61101201105
2. นางสาวเจนจิรา งามนา รหัส 61101201110
3. นางสาวมิ่งขวัญ มุงคุณ รหัส 61101201131
4. นางสาวนัทธกานต์ ศรีพอ รหัส 61101201133
5. นางสาวชโลทร อินธิปีก รหัส 61101201136
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

See also  คำถามวิทยาศาสตร์ 8 ข้อ - ชุดที่ 22 - ความรู้รอบตัว | ความรู้วิทยาศาสตร์

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ (Gagne's eclecticism)

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom ฉบับเต็ม


บรรยายโดย รศ.นราพร จันทร์โอชา

See also  Tách nền cực nhanh trên Photoshop CC 2020 | Thông tin về hướng dẫn tách nền trong photoshop | Hay Nhất

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom ฉบับเต็ม

วิธีการสอน : ฉากภาพใหญ่ ทฤษฎีของ Bloom กับการตั้งคำถาม [ 1/2 ]


วิธีการสอน : ฉากภาพใหญ่ (สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการทวิภาษา)
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษา
ทวิภาษา รูปแบบการศึกษาที่ใช้ภาษาท้องถิ่นของถิ่นนั้นๆร่วมกับภาษาไทยเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กชนเผ่า เพื่อช่วยแก้ปัญหา
เด็ก\”อ่านไม่ออก\” \”เขียนไม่ได้\”
\”คูณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเด็กๆเหล่านี้\”
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
โทร : 053304157
ติดตามเราได้ที่
www.facebook.com/Foundationforappliedlinguistics
www.thaifal.org

วิธีการสอน : ฉากภาพใหญ่ ทฤษฎีของ Bloom กับการตั้งคำถาม [ 1/2 ]

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment