CÂY CẢNH

การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม | ตัวอย่าง การ จัดการ เรียน รู้ แบบ บูร ณา การ

การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิดีโอนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียน (ECU3205)
จัดทำโดย นางสาวอทิตยา ภารประดิษฐ์ รหัสนักศึกษา 611166027
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)


การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(ProblemBased Learning)
1023307+ หลักการจัดการเรียนรู้

เสนอ
อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว

จัดทำโดย
นางสาวแก้วตา สมคะเน รหัสนักศึกษา 58181740103
นางสาวจารุพิชญา ศรไชย รหัสนักศึกษา 58181740111
นางสาวอาภรณ์ พรมวงค์ รหัสนักศึกษา 58181740115
นายณัฐวุฒิ นูกอง รหัสนักศึกษา 58181740125
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอบพระคุณครับ / ค่ะ

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ( อู๊ด อู๊ด อดออม )


จัดทำโดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ : โรงเรียนวัดหัวไทร(คงรัตน์ประชานุกูล)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ( อู๊ด อู๊ด อดออม )

การจัดการเรียนแบบบูรณาการ


การจัดการเรียนแบบบูรณาการ

ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ


ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

NGỌC KHANG

Xin chào các bạn, mình là Ngọc Khang, là admin chính của website này, mình rất vui khi có thể chia sẻ những đam mê của mình cùng với các bạn. Những thông tin mình cập nhật luôn hướng đến cập nhật thông tin cho các bạn, nếu có bất kì vấn đề hay góp ý gì các bạn liên hệ với mình nhe.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button