Mở khóa nhiều nhân vật phụ bản giới hạn nhân ngày ra mắt HoN 3.1

428767 307312656066395 1162554466 n

7 Nhân Vật Phụ bản giới hạn sẽ mở dần trong cửa hàng trong cuối tuần
Hãy theo dõi xem chúng là ai!
Từ 8 - 14 Tháng 5 2013

20130507 runic motd1

Ngoài ra, miễn phí một biểu tượng kỷ niệm!! Hãy lấy biểu tượng này từ cửa hàng ngay!
Từ 8 - 14 Tháng 5 2013