Đăng Ký | Nạp Thẻ

Trang chủ Chi tiết

Riptide Độc Dược)

Có vài khu vực ở Newerth mà ngay cả những Tướng lĩnh can đảm nhất của vùng đất cũng không dám đi vào-một trong số đó là khu vực Đại Mạc rộng lớn chứa những nguồn nước bùn ô nhiễm luôn sôi sục của vùng Lục Địa Bỏ Hoang. Giờ đây, vũng bùn này đã hợp nhất lại thành Riptide Độc Dược - thực thể sống kết tinh hoàn toàn trái ngược với tự nhiên. Hắn lê bước chân mình băng qua Đại Mạc tiến vào khu rừng Caldavar, với mục đích làm nhơ nhuốc tất cả những thứ hắn chạm vào.

Riptide Songkran

Lễ hội tóe nước Songkran đã cận kề, cùng chúc mừng năm mới của người Thái bằng việc tưới ướt toàn bản đồ với nước và hoa! Riptide Songkran sẽ đến vùng đất Newerth trong bộ giáp phục đầy màu hoa và thân thể hợp thành từ những dòng nước xanh trong tinh khiết nhất. Khi Riptide Songkran đặt chân đến Caldavar, cả cánh rừng được phủ mướt một màu xanh mát!